Skip to main content

Kanuni za Msingi

Haki za Binadamu kwa Wote

Tunaamini katika usawa, utu na haki za binadamu kwa wote kwa watu wote, bila kujali jinsia, mwelekeo wa kijinsia, utambulisho wa kijinsia, kabila, dini, umri au sifa nyingine yoyote.

Ufikiaji Sawa

Tunatetea upatikanaji sawa wa huduma bora za afya ya ngono na uzazi, ikijumuisha taarifa, elimu, njia za uzazi wa mpango, utunzaji wa ujauzito na baada ya kuzaa, na huduma salama na halali za uavyaji mimba.

Elimu muhimu

Tunatetea elimu ya kina ya kujamiiana ambayo ni jumuishi, sahihi, ya kisayansi, isiyo na upendeleo na inayofikiwa na watu wote, kuanzia utotoni hadi utu uzima.

Uwezeshaji wa Vijana

Tunahimiza uwezeshaji wa vijana kufanya maamuzi sahihi na ya uhuru kuhusu afya yao ya ngono na uzazi, na pia kushiriki kikamilifu katika uundaji wa sera na programu zinazowaathiri.

Haki ya kijamii

Tumejitolea kushughulikia kukosekana kwa usawa wa kimuundo na viashiria vya kijamii vya afya ambavyo vinaathiri isivyo uwiano baadhi ya jamii, ikiwa ni pamoja na zile zinazobaguliwa au kutengwa.

Ushirikiano wa Kimataifa

Tunatambua umuhimu wa kufanya kazi kwa ushirikiano na mashirika, serikali, taasisi za kitaaluma, jumuiya na washikadau wengine katika ngazi za ndani, kitaifa na kimataifa ili kukuza afya ya ngono na uzazi.

Vitendo vya Kipaumbele

1

Kutetea sera na sheria zinazolinda na kukuza haki za kujamiiana na uzazi za wote, hasa vijana na makundi yaliyotengwa.

2

Kuongeza ufahamu na kuelimisha jamii juu ya maswala yanayohusiana na afya ya ngono na uzazi, changamoto za unyanyapaa na kukuza kukubalika na heshima.

3

Kuandaa kampeni za kuzuia na kutunza magonjwa ya zinaa, pamoja na mimba zisizotarajiwa, ikiwa ni pamoja na kupata njia za uzazi wa mpango na huduma za afya ya uzazi.

4

Saidia utafiti na ukusanyaji wa data kuhusiana na afya ya ngono na uzazi, ili kufahamisha sera na programu zenye msingi wa ushahidi.

Viongozi wetu vijana

Alice Mkamganga

(Kenia)

Epus Alan

(Kenia)

Hope Omanyala

(Kenia)

Ratemo Enock

(Kenia)

Lucía García

(España)

Javier Muncharaz

(España)

Amina Berchid

(España)

Alberto Dekenó

(España)

Imetiwa saini

Amref Salud África

(España)

Federación Planificación Familiar SEDRA

(España)

Amref International University

(Kenia)

Fundación Sexpol

(España)